1 2 3 4 5

Giới thiệu về

Giới thiệu về

Trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông

Trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông là một đại học trọng điểm thuộc tỉnh Quảng Đông, là một trường đại học có chất lượng cao mang đậm đặc sắc quốc tế hoá, là một cơ sở quan trọng trong lĩnh vực đào tạo nhân tài quốc tế hoá, nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá, ngoại thương và chiến lược quốc tế ở vùng Hoa Nam. Hiện có sinh viên hệ chính quy 20454 người, học viên cao học và nghiên cứu sinh hơn 2000 người, sinh viên cao đẳng, tu nghiệp có việc làm và lưu học sinh nước ngoài hơn 13 nghìn người. 

Lịch sử của trường

Tiền thân của trường là Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu và Học viện Ngoại thương Quảng Châu. Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu được thành lập vào năm 1965, là một trong ba trường đại học và viện trực thuộc Bộ Giáo dục. Học viện Ngoại thương Quảng Châu được thành lập vào năm 1980, trực thuộc Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Thương mại), là một trong những trường mở đầu xây dựng ngành học kinh tế và thương mại quốc tế. Tháng 6 năm 1995, Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu và Học viện Ngoại thương Quảng Châu sát nhập thành trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông. Tháng 10 năm 2008, Học viện cao đẳng Tài chính - Kinh tế Quảng Đông sát nhập vào trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông.

Ba khu trường

Trường nằm ở Quảng Châu - một thành phố lich sử văn hoá nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là trung tâm kinh tế của vùng Hoa Nam, tất cả ba khu ..........more>>

Các đơn vị giảng dạy

Các đơn vị nghiên cứu khoa học

Giao lưu quốc tế

Trường không ngừng tăng cường giao lưu hợp tác về giáo dục quốc tế toàn diện. Cho đến nay, đã xây dựng quan hệ giao lưu hợp tác với hơn 190 đại học và cơ cấu học thuật, văn hoá trong hơn 32 quốc gia và khu vực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Ca-na-đa, Úc, Nhật, Nga, Việt Nam, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xia, Thái Lan, Hàn Quốc, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-cô và Hồng Kông, Áo Môn, Đài Loan. Đã mở 3 Học viện Khổng Tử ở nước ngoài là Học viện Khổng Tử đại học Sapporo Nhật Bản, Học viện Khổng Tử đại học Ural Nga, Học viện Khổng Tử Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

Thông tin phục vụ

  • Phòng Quản lí sinh viên: 86-020-36204409, 86-020-39328009
  • Phòng Quản lí sau đại học: 86-020-36207044, 86-020-39328072
  • Phòng Giáo vụ: 86-020-36209420, 86-020-39328937
  • Phòng Tuyển sinh: 86-020-36204310
  • Trung tâm hướng nghiệp: 86-020-36209532,86-020-39328002
  • Phòng Giao lưu và hợp tác Quốc tế: 86-020-36207047, 86-020-39328198
  • Phòng thư kí của Hội Cựu sinh viên, Ủy ban quản trị, Quỹ Phát triển giáo dục: 86-020-36209995
  • Học viện Giáo dục Thường xuyên và công khai: 86-020-36207225
  • Học viện Quốc tê: 86-020-36207152
  • Học viện Giáo dục Lưu học sinh: 86-020-36207141,86-020-36207142